Дезинтегратори за сухи продукти

Дезинтеграторите са предназначени за смилане на сухи материали с твърдост до 4 по МООС до частици с размери 0,1 – 1 мм. Конструкцията им зависи от свойствата на материала, който ще се обработва – твърдост, влажност, степен на смилане, относително тегло и др. Във фирмата се произвеждат два основни типа дезинтегратори: “ротор-ротор” и “ротор-статор” със или без сменяеми сита. Изделията могат да работят като отделни модули или в състава на технологични линии, включващи дозатор за подаване на материала за смилане, система за прахоулавяне, бункер готов продукт, сепаратор и др. Намират приложение в химическата, хранително-вкусовата и др. промишлености за смилане на инертни материали, калциев карбонат, натриев бикарбонат, сулфати, сол, захар, подправки, билки и др.

Дезинтегратор D-450

Дезинтегратор D-700

Дезинтегратор D-700


Модел Мярка Д-220 Д-320 Д-450 Д-135 Д-700 Д-114
Производителност kg/h 150÷300 300÷600 2000÷5000 до 4000 15000÷20000 4000
Инсталирана мощност kW 4 5.5 22 30 37 с два двигателя 22 и 30
Oбороти на ротора min-1 3890 3000 3000 3000 3000 3000
Едрина на входящия материал mm до 10 до 10 до 10 3÷4 до 12  
Габаритни размери
- дължина
- широчина
- височина

mm
mm
mm

1500
1000
1500

1800
1000
2000

1900
1000
1100

1900
1000
1600

1900
910
1100

1420
780
920

Микронизатори

Микронизаторите са предназначени за фино смилане на сухи материали с твърдост до 4 по МООС. Използват се, когато се изисква едрина на крайния продукт под 100 микрона. Изделията работят в състава на технологични линии, включващи дозатор за подаване на материала, система за прахоулавяне, бункери, сепаратори и др. Намират приложение в химическата промишленост, в строителството и др. за микронизиране на калциев карбонат, натриев бикарбонат, бентонит, зеолит, пигменти, минерални пълнители, мраморно брашно и др.

Mikronizator_M-120

Микронизатор М-120

Микронизатор М-120 отворен


Показатели Ед. мярка М-101 М-103 M-120
Производителност – зависи от материала кг/ч 3÷5 50÷180 1000÷1500
Инсталирана мощност kW 1,5 15 37
Обороти на ротора min-1   3000 3000
Едрина на входящия материал мм 2÷3 до 3 3÷5
Едрина на изходящия материал мм 0,1 0,1 0,1÷0,6
Габаритни размери
- дължина
- широчина
- височина

mm
mm
mm

820
280
220

1410
695
590

2000
1300
935

Модул за смилане на червен пипер и подправки

 1. Бункер захранващ
 2. Дозатор шнеков
 3. Дезинтегратор
 4. Циклон
 5. Бункер готов продукт
 6. Херметизиран затвор
 7. Ел. табло
 8. Рама

В зависимост от заданието на клиента модулът може да бъде в комплектност, различна от разработените до момента, така че най-пълно да удовлетворява изискванията на технологията.

Модул за смилане на сол

 1. Шнеков дозатор
 2. Дезинтегратор
 3. Ел. табло
 4. Рама

В зависимост от заданието на клиента модулът може да бъде в комплектност, различна от разработените до момента, така че най-пълно да удовлетворява изискванията на технологията.

Модул за смилане на пудра захар

Модул за смилане на пудра захар


 1. Бункер захранващ
 2. Дозатор шнеков
 3. Дезинтегратор
 4. Циклон
 5. Бункер готов продукт
 6. Херметизиран затвор
 7. Ел. табло
 8. Рама

Модули за смилане на калциев карбонат, натриев бикарбонат, мраморни брашна, бентонит, зеолит и др.

Модул за смилане с М-101


 1. Шнекови дозатори
 2. Мелници за грубо и фино смилане – дезинтегратори и микронизатори
 3. Херметизирани затвори
 4. Бункери
 5. Метални конструкции

Инсталация за производство на препарати за растителна защита

 1. Въздушен микронизатор
 2. Смесител коничен
 3. Микронизатор М-103
 4. Шнекови дозатори
 5. Херметизирани затвори
 6. Ръкавни филтри

Инсталация за разтапяне и хомогенизиране на пчелен мед

 1. Вани за разтапяне на меда с филтри и решетки
 2. Хомогенизатори
 3. Помпи
 4. Тръбопроводи
 5. Платформи
 6. Ел. табло


Български | English

Facebook | Cookie

2024©FiveMagics.com