Нестандартно оборудване

Хомогенизатор V-50л

Хомогенизатор V-1500л

Хомогенизатор V-1500л

Съд V-6m3

Съд V-10m3

НУЧ филтър

Реактор V-6m3 с раменна бъркалка

ХДП-160

СерпентинаБългарски | English

Facebook | Cookie

2024©FiveMagics.com