Нестандартно оборудване

 • НЕРЪЖДАЕМИ СЪДОВЕ И РЕЗЕРВОАРИ
 • ИЗРАБОТКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА
 • ИЗРАБОТКА НА МАШИНИ И ДЕТАЙЛИ ПО ЧЕРТЕЖИ НА КЛИЕНТА
 • ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ
 • ДРУГИ
 • ХОМОДИСПЕРГИРАЩА ПОМПА /ИЗНЕСЕНА ГЛАВА/ - ХДП
  МОДЕЛ:ХДП - 135,ХДП - 160,ХДП - 200
 • ПРОМИШЛЕНИ МИКСЕРИ ЗА МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ, ДЕЗИФЕКТАНТИ
 • РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ
 • ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗАВАРЯВАНИЯ
 • МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ
 • ОГЪВАНЕ

V-50

V-1000l

V-1500l© 2018 Dezintegrator | All Rights Reserved | cookie

Design by: Five Magics